ՔՀԶԿ-ի մասինԱնդամությունԻնտերնատուրաԾրագրերԾրագրերի լուսանկարներՀաճախ տրվող հարցերՀետադարձ կապԿապ


Google search
www www.cdcs.am

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ
ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԲՈՒԿԼԵՏՆԵՐ
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԱՄՈՒԼԸ ՔՀԶԿ-Ի ՄԱՍԻՆ
ՀՅՈՒՐԵՐԻ ԳԻՐՔ
ՄԱՐԴԻԿ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԵՐԱԽՏԻՔԻ ԽՈՍՔԵՐ և ՄԱԽԹԱՆՔՆԵՐ
ՄԵՐ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԸ
ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ
XX-ՐԴ ԴԱՐԻ ՀԱՅ ԳԻՏՆԱԿԱՆ ԿԱՆԱՅՔ”
- ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
ՄԵՐ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ԿԱՅՔԵՐ

 

:: ԾՐԱԳՐԵՐ

Ընթացիկ նախագծեր և ծրագրեր
Ֆինանսավորում փնտրող ծրագրեր

::  ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ  ԾՐԱԳՐԵՐ
Փախստականներին, որբերին և սոցիալապես  անապահովներին աջակցող ծրագրեր
Լեզվական ծրագրեր
Կանանց ծրագրեր
Քաղաքացիական հասարակության զարգացման ընդհանուր ծրագրեր

Ընթացիկ նախագծեր և ծրագրեր

 • “XX-րդ դարի հայ գիտնական կանայք”- կենսագրական հանրագիտարան
 •  “Ոչ միայն հացիվ” -  ուսումնական նյութերի հրատարակում փախստականների

     և ազգային փոքրամասնուփյունների համար

 • Կանանց պատմություններ
 • “Կանայք և զարգացումը” կլոր սեղանների և բանավեճերի շարք

Ֆինանսավորում փնտրող ծրագրեր

 • Ձեռնարկատեր կանայք Հայաստանում
 • “Դիանա Աբգար” - կարիերայի զարգացման  կենտրոն կանանց համար
 • “Օգնիր ինքդ քեզ» - աջակցել կանանց ստեղծելու  սեփական բիզնեսը                
 • Տարածել եվրոպական  արժեքները երիտասարդության  շրջանում
 • Կանանց քաղաքական ակադեմիա
 • “Կանայք գիտության մեջ անցումային շրջանում” - գիտաժողով

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ  ԾՐԱԳՐԵՐ
Փախստականներին, որբերին և սոցիալապես  անապահովխավերի համար

 • Սեմինարների շարք` նվիրված ընտրողների իրավունքների և իրավական

         փաստաթղթերի պարզաբանման ու քարոզչություն վերաբերյալ (փախստականների
համար)

 • Թրաֆիկինգի կանխարգելում` “Նախազգուշացում կանանց”- բրոշյուրի հրատարակում “Հավատացյալ կանայք` հարկադրական վաճառքի դեմ” կոմիտեի հետ համատեղ
 • “Ճանաչիր  հայրենիքդ” - հոգեբանական և մշակութային հարմարեցման ծրագիր փախստականների համար
 • “Հայոց լեզու և մշակույթ” - ամենամյա ամառային դասընթացներ փախստականների,

         ազգային փոքրամասնությունների, սփյուռքահայերի և արտասահմանցիների համար

 • “Երեխաները մեր ապագանեն”ամենամյա ամառային ճամբար` փախստական և տեղացի երեխաների համար (հանդուրժողականության ուսուցում)
 • Սուրբ  ծննդյան նվիրված ցերեկույթ որբ և փախստական երեխաների համար, Հայաստանի Հոգեկան առողջության հիմնադրամի հետ համատեղ
 • Սպիտակ ժապավեն»`- Զարթնիր` աղքատությունն է գալիս

Լեզվական ծրագրեր

 •  “Ոչ միայն հացիվ” - բառարանների, դասագրքերի և ձեռնարկների հրատարակում  փախստականների և ազգային փոքրամասնությունների համար
 • “Խոսենք հայերեն”երկու դասագրքեր փախստականների և ազգային փոքրամասնությունների համար (սկսմնակ և խորացված կուրսեր)
 • Բազմալեզու նկարազարդ բառարան` հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն-ֆրանսերեն-գերմաներեն-իսպաներեն լեզուներով, Երևան, 1995թ.
 •  Ռուսերեն-հայերեն  ուսումնական բառակազմական բառարան փախստականների և ազգային փոքրամասնությունների համար
 • Անգլերեն լեզվի դասընթացներ կանանց կազմակերպությունների ղեկավարների համար
 • “Հայոց լեզու և ժողովրդավարության հիմունքներ” -դասընթացներ փախստականների և ազգային փոքրամասնությունների համար
 • Դասընթաց փախստական կին ուսուցիչների համար Հայաստանի գյուղական համայնքներից
 • “Գրական հայերենի գիտական ոճը” –հատուկ դասընթացներ Հայաստանի գյուղական շրջանների փախստական կին- ուսուցիչների համար

Կանանց ծրագրեր

 • Կանանց դերը գյուղական համայնքներում, II
 • Կանանց դերը գյուղական համայնքներում
 • Երիտասարդ կանանց առաջնորդության ինստիտուտ (խորացված կուրսեր I,II,III)
 • Երիտասարդ կանանց հզորացում գյուղական շրջաններում
 • Հզորացնելով գյուղական համանքները (հատուկ դասընթաց գյուղաբնակ կանանց  

       համար քաղաքացիական հասարակության և համայնքի զարգացման համատեքստում)

 • Երիտասարդ կանանց հզորացում գյուղական շրջաններում, կլոր սեղան
 • Հզորացնելով կանանց մասնակցությունը խորհրդարանական ընտրություններում
 • Հայաստանի մասնագետ կանանց տվյալների շտեմարանի ստեղծում
 • Կանայք գիտության մեջ ` անցումնային շրջան, կլոր սեղան
 • Գյուղի կանայք քաղաքացիական հասարակությունում- առաջնորդության

        սեմինարների շարք

 •  Երիտասարդ կանաց աջակցության կենտրոն, I, II, III
 • Մարդու իրավունքների դասընթացներ կանանց ՀԿ-ների  առաջնորդների համար
 • Փախստական կանայք քաղաքացիական հասարակությունում, կլոր

       սեղանների շարք

 • Կանանց շարժումը և քաղաքացիական հասարակությունը Հայաստանում, կլոր սեղան
 • Ընտանեկան բռնություն, կլոր սեղան
 • Կանայք և աղքատությունը, կլոր  սեղան
 • Հայոց լեզու և ժողովրդավարության հիմունքներ, ուսուցողական ծրագիր     փախստական կանանց համար
 • Գենդերային հիմնահարցերին նվիրված սեմինար (կանանց և մարդու իրավունքներով

      զբաղվող ՀԿ-ների անդամների համար)

 • Երիտասարդ կանանց առաջնորդության ինստիտուտ
 • Երիտասարդ կանանց առաջնորդության ինստիտուտ (խորացված կուրսեր, I)
 • Երիտասարդ կանանց առաջնորդության ինստիտուտ, (խորացված կուրսեր, II)
 • Տեղական գործողություն, գլոբալ փոփոխություն, ուսուցում կանանց և աղջիկների`

       մարդու իրավունքների մասին, գրքի հայերեն թարգմանությունը և հրատարակումը

 • Կանայք և կանանց շարժումը Հայաստանում, կլոր սեղան Գերմանիայի

       Բոննի  համալսարանի լրագրության ֆակուլտետի ուսանողների համար

 • Հաղթահարելով երիտասարդ կանանց դեմ բռությունը, դասընթաց
 • Կանանց Միջազգային օրվան նվիրված  շարադրությունների և պաստառների

        ամենամյա համազգային մրցուjթ, (Հայաստանում ԱՄՆ-ի Խաղաղության
կորպուսի հետ համատեղ), սկսած 2004

 •  §XX-րդ դարի hայ  գիտնական կանայք¦ - կենսագրական հանրագիտարան
 • Մարդու իրավունքներ, Կանանց իրավունքներ - կլոր սեղան

Քաղաքացիական հասարակության զարգացման ընդհանուր ծրագրեր

 • Կրթական ծրագիր ընտրողների համար
 •  Կանանց շարժումը և քաղաքացիական հասարակությունը, կլոր սեղան
 • Գիտության կանայք քաղաքացիական հասարակությունում, կլոր սեղան
 • Քաղաքացիական հասարակությունը և հանդուրժողականությունը, կլոր սեղան
 •  Փախստական կանայք քաղաքացիական հասարակությում
 • Հոգեկան առողջության համաշխարհային օրվա նշում, թերթի   հրատարակում Հայաստանի Հոգեկան առողջության հիմնադրամի հետ համատեղ
 • Կանանց հասարակական կազմակերպությունների դերը քաղաքացիական հասարակությունում, համաժողով
 • ՀԿ-ների կարողությունների կառուցում, I, II
 • Ավելացնել հայ ապագա առաջնորդների ներուժը
 • Համակարգչային իմացության դասընթացներ Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի լեզվաբանական ինստիտուտի գիտաշխատողների համար
 • ՀԿ-ների ֆինանսական կայունություն, կլոր սեղանների շարք գյուղական համայնքներում
 • Համակարգչային իմացության դասընթացներ   խոցելի ընտանիքների  աղջիկների համար
 • Համակարգչային իմացության դասընթացներ հաշմանդամ երեխաների մայրերի համար 
 • Ընտրությունների վերահսկումը Հայաստանում, Ուկրայինայում և այլ երկրներում
 • Հոգեկան առողջության համաշխարհային օր, կլոր սեղան
 • Սպիտակ ժապավեն – Զարթնիր`աղքատությունն է գալիս, երկու կլոր սեղան և քայլարշավ Հրազդանում և Արտաշատում
 • Քաղաքացիական հասարակության ինդեքսը Հայաստանում, ազգային հաշվետվություն
 •  Պաշտոնական զարգացման աջակցութունը` որպես ԵՄ հարակից երկրների քաղաքականության գործիք, 2007,  կլոր սեղան
 • Հզորացնելով երիտասարդ կանանց և տղամարդկանց
 • Համայնքի զարգացման անցումնային դպրոց
 • Համակարգչային դասընթացներ ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի լեզվաբանական ինստիտուտի  գիտաշխատողների համար

Կազմակերպության անդամները հավատարմագրված էին որպես պաշտոնական միջազգային դիտորդ ԱՄՆ Ազգային  Ժողովրդավարական ինստիտուտի (NDI) և Ընտրությունների մոնիտորինգ իրականացնող կազմակերպություների եվրոպական ցանցի (ENEMO) կողմից Ուկրաինայիում  2004թ. նախագահական ընտրությունների ժամանակ:
Կազմակերպությունը հավատարմագրված է որպես  պաշտոնական տեղական դիտորդ նախկին խորհրդականների Ասոցիացիայի կողմից Հայաստանում խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններին (սկսած 2004):
                                  

Տեղեկություներիհամարդիմել
Փոստային հասցեն.  Նալբանդյան 49,# 9
ՀՀ 0025, Երևան
Գրասենյակի հասցեն. Աղայան 15, #17
ՀՀ 0009, Երևան
Հեռ.(374010) 560 544
Ֆաքս. (374 10) 585 677
Էլ.-փոստ. info@cdcs.am
Վեբ- կայք. http:// www.cdcs.am
Գործադիր տնօրեն. Անահիտ Աբրահամյան

ՔՀԶԿ-նպատրաստէկապերհաստատելուևհամագործակցելուտեղական
ևմիջազգայինշահագրգիռկազմակերպութուններիհետ

 

top