ՔՀԶԿ-ի մասինԱնդամությունԻնտերնատուրաԾրագրերԾրագրերի լուսանկարներՀաճախ տրվող հարցերՀետադարձ կապԿապ


Google search
www www.cdcs.am

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ
ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԲՈՒԿԼԵՏՆԵՐ
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԱՄՈՒԼԸ ՔՀԶԿ-Ի ՄԱՍԻՆ
ՀՅՈՒՐԵՐԻ ԳԻՐՔ
ՄԱՐԴԻԿ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԵՐԱԽՏԻՔԻ ԽՈՍՔԵՐ և ՄԱԽԹԱՆՔՆԵՐ
ՄԵՐ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԸ
ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ
XX-ՐԴ ԴԱՐԻ ՀԱՅ ԳԻՏՆԱԿԱՆ ԿԱՆԱՅՔ”
- ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ
ՄԵՐ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՕԳՏԱԿԱՐ ԿԱՅՔԵՐ

 

:: ԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՔՀԶԿ-ի անդամ կարող են դառնալ ինչպես Հայաստանի Հանրապետության, այնպես էլ օտարազգի քաղաքացիները, ովքեր ընդունում են կազմակերպության ստատուսը, նպատակներն ու խնդիրները, պատրաստակամ են մասնակցել կազմակերպության գործունեությանը և վճարում են անդամավճար:

2. Հիմնվելով գրավոր դիմումի վրա` կազմակերպությանը անդամակցելու վերաբերյալ որոշումը կայացվում է ղեկավար աշխատակազմի կողմից:

3. Կազմակերպությունը պահպանում է իր անդամների տվյալները և պարբերաբար թարմացնում է անդամների վերաբերյալ ինֆորմացիան: Անդամների հաշվառման կարգը, ընթացակարգը և պայմանները որոշվում են կազմակերպության ղեկավար աշխատակազմի կողմից:

4. Կազմակերպության անդամները վճարում են անդամնավճարներ: Վճարման ձևն ու չափը որոշվում է կազմակերպության ղեկավար աշխատակազմի կողմից:

ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

top